24h Nürburgring Nordschleife - 2010: Circuit info

24h Nürburgring Nordschleife - 2010 Typ 1 Info

previous season: 24h Nürburgring Nordschleife 2009 2009   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2011

Racing Calendar: 24h Nürburgring Nordschleife - 2010
  Date Nation Circuit Type Winner  
1 (Race 1) 15 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 2 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: M. Lieb / T. Bernhard / R. Dumas / M. Tiemann
SP 8: A. Hahne / A. Krumbach / A. Lotterer
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: H. Schmersal / S. Rösler / C. Koslowski / C. Haase
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: J. Johansson / F. Gruber / N. Thiim / P. Terting
Results
1 (Race 2) 15 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 4 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: M. Lieb / T. Bernhard / R. Dumas / M. Tiemann
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka / K. Oshima
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: F. Sigward / A. Steinberg / W. Silvester / M. Merten
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 3) 15 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 6 Hour)
E1-XP: J. Müller / A. Farfus / U. Alzen / P. Lamy
SP 9-GT: M. Lieb / T. Bernhard / R. Dumas / M. Tiemann
SP 8: Ed Nicelife
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: F. Sigward / A. Steinberg / W. Silvester / M. Merten
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 4) 15 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 8 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: F. Biela / M. Fässler / P. Kaffer / M. Hennerici
SP 8: C. Porritt / R. Meaden / O. Mathai / P. Cate
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: F. Sigward / A. Steinberg / W. Silvester / M. Merten
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 5) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 10 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: F. Biela / M. Fässler / P. Kaffer / M. Hennerici
SP 8: C. Porritt / R. Meaden / O. Mathai / P. Cate
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: F. Sigward / A. Steinberg / W. Silvester / M. Merten
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 6) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 12 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: F. Biela / M. Fässler / P. Kaffer / M. Hennerici
SP 8: C. Porritt / R. Meaden / O. Mathai / P. Cate
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: S. Aust / D. Möller-Sonntag / P. Posavac / H. Strehler
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 7) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 14 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: F. Biela / M. Fässler / P. Kaffer / M. Hennerici
SP 8: C. Porritt / R. Meaden / O. Mathai / P. Cate
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: S. Aust / D. Möller-Sonntag / P. Posavac / H. Strehler
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 8) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 16 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: C. Abt / E. Collard / L. Luhr / C. Mies
SP 8: C. Porritt / R. Meaden / O. Mathai / P. Cate
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: S. Aust / D. Möller-Sonntag / P. Posavac / H. Strehler
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 9) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 18 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: C. Abt / E. Collard / L. Luhr / C. Mies
SP 8: V. Rice / S. Lewis / A. Duffner / K. Pflanz
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: S. Aust / D. Möller-Sonntag / P. Posavac / H. Strehler
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 10) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 20 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: D. Rostek / L. Ludwig / M. Winkelhock / M. Bronzel
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka / K. Oshima
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: S. Aust / D. Möller-Sonntag / P. Posavac / H. Strehler
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 11) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 22 Hour)
E1-XP: J. Bergmeister / R. Lietz / M. Holzer / M. Ragginger
SP 9-GT: M. Hartung / E. Sandström / P. Söderlund / M. Öhlin
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka / K. Oshima
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: S. Aust / D. Möller-Sonntag / P. Posavac / H. Strehler
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results
1 (Race 12) 16 May 2010 Germany Nürburgring (Nordschleife) normal race
(Standings after 24 Hour)
E1-XP: J. Müller / A. Farfus / U. Alzen / P. Lamy
SP 9-GT: D. Rostek / L. Ludwig / M. Winkelhock / M. Bronzel
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka / K. Oshima
SP 7: D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen / M. Seefried
SP 6: S. Aust / D. Möller-Sonntag / P. Posavac / H. Strehler
SP 10: W. Weber / R. Nilsson / U. Nittel / N. Bermes
AT: V. Ickx / D. Depping / N. Al-Attiyah / K. Niedzwiedz
Results

previous season: 24h Nürburgring Nordschleife 2009 2009   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2011