ADAC GT Masters - Season 2023: Points distribution

ADAC GT Masters - Season 2023 Typ 1 Info

previous season: ADAC GT Masters 2022 2022   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2024

Points distribution: ADAC GT Masters - Season 2023

Team
No. | Driver
Info
Huber Racing             
25 | N.MenzelInfo 16501601022032507051809016013116013
25 | J.FittjeInfo 16501601022032507051809016013116013
92 | J.EvansInfo 9122501109116311013-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92 | T.ZimmermannInfo 9122501109116311013-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Landgraf Motorsport             
48 | E.SeppänenInfo 18110216325013225083250250001007016
48 | S.OwegaInfo 18110216325013225083250250001007016
Grasser Racing Team             
63 | M.MapelliInfo 157380911101001032529320302832520
63 | B.HitesInfo 157380911101001032529320302832520
Haupt Racing Team             
2 | R.AronInfo 17009070130110200601311621309220325
2 | A.ValenteInfo 17009070130110200601311621309220325
3 | R.UmbrarescuInfo 14201032001009040401621001001608020
3 | A.MainiInfo 41010320-
-
-
-
0404-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 | M.GötzInfo 75-
-
-
-
01009-
-
-
-
016210-
-
-
-
08020
3 | P.EllisInfo 26-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010016-
-
-
-
Joos Sportwagentechnik             
19 | M.JoosInfo 47-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1113250610
19 | C.EngelhartInfo 40-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111325-
-
-
-
19 | N.BastianInfo 7-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0610
91 | S.MüllerInfo 15101112501622006116011080012001300
91 | F.GehrsitzInfo 15101112501622006116011080012001300
Schubert Motorsport             
20 | B.GreenInfo 136020013070708210020013020070900
20 | E.CosetengInfo 136020013070708210020013020070900
FK Performance Motorsport             
10 | K.SchrammInfo 530130808080907-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 | I.WalilkoInfo 37013080808-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 | N.VerhagenInfo 16-
-
-
-
-
-
-
-
0907-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 | B.SpenglerInfo 31-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02506-
-
-
-
10 | M.OostenInfo 31-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02506-
-
-
-
Engstler Motorsport             
7 | K.MokoenaInfo 30060606060303-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 | D.YipInfo 30060606060303-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 | J.KarklysInfo 72-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0901105010
7 | J.SouthernInfo 35-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0901105010
Schnitzelalm Racing             
11 | M.MarchewiczInfo 37-
-
-
-
-
-
-
-
05011-
-
-
-
-
-
-
-
010011
11 | C.CaresaniInfo 16-
-
-
-
-
-
-
-
05011-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 | M.WiskirchenInfo 21-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010011
99 | C.JönsInfo 20-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01109
99 | L.ArnoldInfo 20-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01109
Project 1             
56 | M.WittmannInfo 33-
-
-
-
-
-
-
-
013020-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56 | S.HolzemInfo 33-
-
-
-
-
-
-
-
013020-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Juta Racing             
23 | J.JonušisInfo 1-
-
-
-
-
-
-
-
0001-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 | S.JuodvirsisInfo 1-
-
-
-
-
-
-
-
0001-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 | J.KarklysInfo 720705-
-
-
-
0202010011-
-
-
-
-
-
-
-
24 | J.GelzinisInfo 370705-
-
-
-
0202010011-
-
-
-
-
-
-
-
Paul Motorsport             
71 | M.PaulInfo 26-
-
-
-
-
-
-
-
11609-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71 | S.PrimmInfo 26-
-
-
-
-
-
-
-
11609-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Team
No. | Driver
Info


previous season: ADAC GT Masters 2022 2022   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2024