24h Nürburgring Nordschleife - 2013

24h Nürburgring Nordschleife - 2013 Typ 1 Info

2012   |    overview of all seasons   |    2014

last Event:
Nürburgring (Nordschleife)

20 May 2013
(Standings after 24 hours)

Class SP 9 GT3:
1. Bernd Schneider
1. Jeroen Bleekemolen
1. Sean Edwards
1. Nicki Thiim
2. Maxime Martin
2. Andrea Piccini
2. Yelmer Buurman
2. Richard Göransson
3. Nico Bastian
3. Jan Seyffarth
3. Thomas Jäger
3. Klaus Graf

Class E1-XP2:
1. Ulrich Bez
1. Wolfgang Schuhbauer
1. Matthew Marsh
1. Shinichi Katsura

Class SP 8:
1. Tobias Guttroff
1. Joachim Kiesch
1. Volker Strycek
1. Arno Klasen
2. Masahiko Kageyama
2. Hiroaki Ishiura
2. Kazuya Oshima
2. Akio Morizo Toyoda
3. Mal Rose
3. Joachim Kern
3. Egon Allgäuer
3. Peter Leemhuis

Class SP 7:
1. Marc Lieb
1. Romain Dumas
1. Lucas Luhr
1. Timo Bernhard
2. Georg Weiss
2. Oliver Kainz
2. Michael Jacobs
2. Jochen Krumbach
3. Jos Menten
3. Stefan Landmann
3. Stefan van Campenhoudt
3. Rodney Forbes

Class SP 6:
1. Stefan Aust
1. Frank Weishar
1. Andreas Weishaupt
1. Rob Thomson
2. Friedrich Obermeier
2. Ben Lake
2. Hans-Jürgen Wimbauer
2. Stefan Ladner
3. Michael Hess
3. Kurt Thiel
3. Thorsten Krey
3. Hubert Nacken

Class SP 10 GT4:
1. Andreas Möntmann
1. Adam Christodoulou
1. Jens Moetefindt
1. Kiki Sak Nana
2. Stefan Kenntemich
2. Oliver Muytjens
2. Donald Molenaar
2. Michael Pflüger
3. Oliver Louisoder
3. Uwe Legermann
3. Scott Preacher
3. Thomas Heinrich

Class AT:
1. Thomas Hanisch
1. Bastian Goercke
1. Stefan Gies
2. Ralph Caba
2. Volker Lange
2. Oliver Sprungmann
2. Ernst Sinowzik
3. Michael (Smudo) Schmidt
3. Thomas von Löwis auf Menar
3. Tim Schrick
3. Daniel Schellhaas

Race Calendar: 24h Nürburgring Nordschleife - 2013

  Date Nation Circuit Type Winner  
1 19 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 2 Hour)
SP 9 GT3: M. Ammermüller / F. Stippler / F. Stuck / J. Stuck
SP 8: A. Mattschull / M. Götz / C. Kohlhaas / P. Kaiser
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: M. Rebhan / J. Viebahn / I. Jacoma / H. Weber
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
2 19 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 4 Hour)
SP 9 GT3: M. Rockenfeller / M. Fässler / F. Stippler / M. Winkelhock
SP 8: A. Mattschull / M. Götz / C. Kohlhaas / P. Kaiser
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: A. Möntmann / A. Christodoulou / J. Moetefindt / K. Sak Nana
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
3 19 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 6 Hour)
SP 9 GT3: D. Turner / S. Mücke / A. Simonsen / P. Lamy
SP 8: A. Mattschull / M. Götz / C. Kohlhaas / P. Kaiser
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: E. Akata / J. Übler / A. Mies / W. Silvester
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
4 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 8 Hour)
SP 9 GT3: D. Turner / S. Mücke / A. Simonsen / P. Lamy
SP 8: A. Mattschull / M. Götz / C. Kohlhaas / P. Kaiser
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: E. Akata / J. Übler / A. Mies / W. Silvester
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
5 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 10 Hour)
SP 9 GT3: D. Turner / S. Mücke / A. Simonsen / P. Lamy
SP 8: A. Mattschull / M. Götz / C. Kohlhaas / P. Kaiser
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: E. Akata / J. Übler / A. Mies / W. Silvester
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
6 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 12 Hour)
SP 9 GT3: D. Turner / S. Mücke / A. Simonsen / P. Lamy
SP 8: A. Mattschull / M. Götz / C. Kohlhaas / P. Kaiser
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: E. Akata / J. Übler / A. Mies / W. Silvester
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
7 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 14 Hour)
SP 9 GT3: D. Turner / S. Mücke / A. Simonsen / P. Lamy
SP 8: A. Mattschull / M. Götz / C. Kohlhaas / P. Kaiser
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: E. Akata / J. Übler / A. Mies / W. Silvester
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
8 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 16 Hour)
SP 9 GT3: M. Martin / A. Piccini / Y. Buurman / R. Göransson
SP 8: T. Guttroff / J. Kiesch / V. Strycek / A. Klasen
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: M. Simpson / M. Cressoni / H. Fletcher / L. Scarpaccio
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
9 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 18 Hour)
SP 9 GT3: L. Arnold / A. Roloff / J. Seyffarth / T. Jäger
SP 8: T. Guttroff / J. Kiesch / V. Strycek / A. Klasen
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: M. Simpson / M. Cressoni / H. Fletcher / L. Scarpaccio
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
10 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 20 Hour)
SP 9 GT3: L. Arnold / A. Roloff / J. Seyffarth / T. Jäger
SP 8: T. Guttroff / J. Kiesch / V. Strycek / A. Klasen
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: M. Hess / K. Thiel / T. Krey / H. Nacken
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: M. Simpson / M. Cressoni / H. Fletcher / L. Scarpaccio
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / T. Schrick / D. Schellhaas
Results
11 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 22 Hour)
SP 9 GT3: B. Schneider / J. Bleekemolen / S. Edwards / N. Thiim
SP 8: T. Guttroff / J. Kiesch / V. Strycek / A. Klasen
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: B. Bunny / E. Thorsen / M. Cox / O. Kvitka
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: M. Simpson / M. Cressoni / H. Fletcher / L. Scarpaccio
AT: T. Hanisch / B. Goercke / S. Gies
Results
12 20 May 2013 Germany Nürburgring (Nordschleife) normal race
(Standings after 24 Hour)
SP 9 GT3: B. Schneider / J. Bleekemolen / S. Edwards / N. Thiim
SP 8: T. Guttroff / J. Kiesch / V. Strycek / A. Klasen
SP 7: M. Lieb / R. Dumas / L. Luhr / T. Bernhard
SP 6: S. Aust / F. Weishar / A. Weishaupt / R. Thomson
E1-XP2: U. Bez / W. Schuhbauer / M. Marsh / S. Katsura
SP 10 GT4: A. Möntmann / A. Christodoulou / J. Moetefindt / K. Sak Nana
AT: T. Hanisch / B. Goercke / S. Gies
Results

Entrylist: 24h Nürburgring Nordschleife - 2013

  No. Team Racecar Driver Date of Birth Nation
Class : SP 9 GT3
Info 1 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Mike Rockenfeller 31 Oct 1983 Germany
Info 1 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Marcel Fässler 27 May 1976 Switzerland
Info 1 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Frank Stippler 09 Apr 1975 Germany
Info 1 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Markus Winkelhock 13 Jun 1980 Germany
Info 3 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Roman Rusinov 21 Oct 1981 Russia
Info 3 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Luca Ludwig 04 Nov 1989 Germany
Info 3 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Christer Jöns 23 Jul 1987 Germany
Info 3 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Frank Biela 02 Aug 1964 Germany
Info 4 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Michael Ammermüller 14 Feb 1986 Germany
Info 4 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Frank Stippler 09 Apr 1975 Germany
Info 4 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Ferdinand Stuck 17 Jun 1991 Austria
Info 4 Team Phoenix Audi R8 LMS ultra Johannes Stuck 22 Oct 1986 Austria
Info 2 Prosperia C.Abt Racing Audi R8 LMS ultra Christian Mamerow 25 Feb 1985 Germany
Info 2 Prosperia C.Abt Racing Audi R8 LMS ultra Marc Basseng 12 Dec 1978 Germany
Info 2 Prosperia C.Abt Racing Audi R8 LMS ultra Rene Rast 26 Oct 1986 Germany
Info 2 Prosperia C.Abt Racing Audi R8 LMS ultra Thomas Mutsch 02 Apr 1979 Germany
Info 7 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GT3 V12 Darren Turner 13 Apr 1974 Great Britain
Info 7 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GT3 V12 Stefan Mücke 22 Nov 1981 Germany
Info 7 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GT3 V12 Allan Simonsen 05 Jul 1978 Denmark
Info 7 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GT3 V12 Pedro Lamy 20 Mar 1972 Portugal
Info 8 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Richard Westbrook 10 Jul 1975 Great Britain
Info 8 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Emmanuel Collard 03 Apr 1971 France
Info 8 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Mike Stursberg   Germany
Info 8 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Hans-Guido Riegel   Germany
Info 9 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Bernd Schneider 20 Jul 1964 Germany
Info 9 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Jeroen Bleekemolen 23 Oct 1981 Netherlands
Info 9 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Sean Edwards 06 Dec 1986 Great Britain
Info 9 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Nicki Thiim 17 Apr 1989 Denmark
Info 10 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Harald Proczyk 09 Nov 1975 Austria
Info 10 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Dennis Rostek 04 Nov 1973 Germany
Info 10 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Andreas Simonsen 08 Oct 1989 Sweden
Info 10 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Andrii Lebed   Ukraine
Info 63 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Vimal Mehta   Tanzania
Info 63 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Khaled Al Qubaisi 22 Dec 1975 United Arab Emirates
Info 63 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Daniel Keilwitz 03 Aug 1989 Germany
Info 63 Team Black Falcon Mercedes SLS AMG GT3 Christian Bracke   Germany
Info 11 Frikadelli Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Klaus Abbelen 15 Sep 1960 Germany
Info 11 Frikadelli Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Sabine Schmitz 14 May 1969 Germany
Info 11 Frikadelli Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Patrick Huisman 23 Aug 1968 Netherlands
Info 11 Frikadelli Racing Team Porsche 911 GT3 R (997) Patrick Pilet 08 Oct 1981 France
Info 14 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Marco Werner 27 Apr 1966 Germany
Info 14 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Christian Bollrath 11 Dec 1968 Germany
Info 14 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Pierre Ehret 22 Oct 1956 Germany
Info 14 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Ronnie Saurenmann   Switzerland
Info 15 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Rahel Frey 23 Feb 1986 Switzerland
Info 15 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Marco Werner 27 Apr 1966 Germany
Info 15 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Dominique Bastien   USA
Info 15 Audi Race Experience Audi R8 LMS ultra Alex Yoong 20 Jul 1976 Malaysia
Info 16 Twin Busch Motorsport Audi R8 LMS ultra Marc Busch   Germany
Info 16 Twin Busch Motorsport Audi R8 LMS ultra Dennis Busch   Germany
Info 16 Twin Busch Motorsport Audi R8 LMS ultra Manuel Lauck 11 Aug 1983 Germany
Info 17 Farnbacher Racing Porsche 911 GT3 R (997) Leh Keen 22 Jul 1983 USA
Info 17 Farnbacher Racing Porsche 911 GT3 R (997) Christina Nielsen 10 Jan 1992 Denmark
Info 17 Farnbacher Racing Porsche 911 GT3 R (997) Tomas Pivoda 21 Sep 1991 Czechia
Info 17 Farnbacher Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Philipp Frommenwiler 27 Aug 1989 Switzerland
Info 19 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Dirk Müller 18 Nov 1975 Germany
Info 19 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Uwe Alzen 18 Aug 1967 Germany
Info 19 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Augusto Farfus 03 Sep 1983 Brazil
Info 19 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Claudia Hürtgen 10 Sep 1971 Germany
Info 20 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Dirk Adorf 10 Jul 1969 Germany
Info 20 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Claudia Hürtgen 10 Sep 1971 Germany
Info 20 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Jens Klingmann 16 Jul 1990 Germany
Info 20 Schubert Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Martin Tomczyk 07 Dec 1981 Germany
Info 21 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Marko Hartung 03 Sep 1968 Germany
Info 21 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Kenneth Heyer 22 Nov 1979 Germany
Info 21 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Roland Rehfeld 01 Nov 1977 Germany
Info 21 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Christian Hohenadel 20 Sep 1976 Germany
Info 22 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Nico Bastian 15 Apr 1990 Germany
Info 22 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Jan Seyffarth 12 Jul 1986 Germany
Info 22 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Thomas Jäger 27 Oct 1976 Germany
Info 22 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Klaus Graf 21 Jul 1970 Germany
Info 23 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Thomas Jäger 27 Oct 1976 Germany
Info 23 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Jan Seyffarth 12 Jul 1986 Germany
Info 23 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Alexander Roloff 21 Dec 1980 Germany
Info 23 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Lance David Arnold 08 Jun 1986 Germany
Info 125 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Michael Zehe   Germany
Info 125 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Mark Bullitt   USA
Info 125 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Reinhold (Randy Walls) Renger   Germany
Info 125 Rowe Racing Mercedes SLS AMG GT3 Marko Hartung 03 Sep 1968 Germany
Info 24 Walkenhorst Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Henry Walkenhorst   Germany
Info 24 Walkenhorst Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Ralf Överhaus   Germany
Info 24 Walkenhorst Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Maximilian Partl   Germany
Info 24 Walkenhorst Motorsport BMW Z4 GT3 (E89) Wolf Silvester 31 Dec 1957 Germany
Info 25 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Maxime Martin 20 Mar 1986 Belgium
Info 25 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Andrea Piccini 12 Dec 1978 Italy
Info 25 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Yelmer Buurman 19 Feb 1987 Netherlands
Info 25 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Richard Göransson 08 Aug 1978 Sweden
Info 26 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Henri Moser 18 Oct 1987 Switzerland
Info 26 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Markus Palttala 16 Aug 1977 Finland
Info 26 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Richard Göransson 08 Aug 1978 Sweden
Info 26 Marc VDS Racing Team BMW Z4 GT3 (E89) Bas Leinders 16 Jul 1975 Belgium
Info 27 GDL Racing Porsche 911 GT3 Cup S (997) Dario Paletto   Italy
Info 27 GDL Racing Porsche 911 GT3 Cup S (997) Roberto Feccio   Italy
Info 27 GDL Racing Porsche 911 GT3 Cup S (997) Paul Stubber   Australia
Info 27 GDL Racing Porsche 911 GT3 Cup S (997) Marco Mapelli 01 Aug 1987 Italy
Info 28 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Harald Schlotter 15 Apr 1964 Germany
Info 28 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Marco Schelp   Germany
Info 28 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Jens Richter 21 Dec 1975 Germany
Info 28 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Otto Klohs 09 Nov 1960 Germany
Info 40 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Michael Illbruck   Germany
Info 40 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Michael Christensen 28 Aug 1990 Denmark
Info 40 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Klaus Bachler 27 Jul 1991 Austria
Info 40 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Robert Renauer 15 Mar 1985 Germany
Info 50 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Nick Tandy 05 Nov 1984 Great Britain
Info 50 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Marco Holzer 30 Jul 1988 Germany
Info 50 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Richard Lietz 17 Dec 1983 Austria
Info 50 Manthey Racing Porsche 911 GT3 R (997) Jörg Bergmeister 13 Feb 1976 Germany
Info 29 WRT Audi R8 LMS ultra Laurens Vanthoor 08 May 1991 Belgium
Info 29 WRT Audi R8 LMS ultra Edward Sandström 04 Jan 1979 Sweden
Info 29 WRT Audi R8 LMS ultra Christopher Mies 24 May 1989 Germany
Info 29 WRT Audi R8 LMS ultra Christopher Haase 26 Sep 1987 Germany
Info 35 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Marc Hennerici 10 May 1982 Germany
Info 35 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Christopher Brück 24 Oct 1984 Germany
Info 35 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Jaap van Lagen 22 Dec 1976 Belgium
Info 35 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Marco Seefried 12 Feb 1976 Germany
Info 45 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Marco Seefried 12 Feb 1976 Germany
Info 45 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Norbert Siedler 19 Dec 1982 Austria
Info 45 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Pierre Kaffer 07 Nov 1976 Germany
Info 45 Timbuli Racing Porsche 911 GT3 R (997) Marc Hennerici 10 May 1982 Germany
Info 44 Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R (997) Wolf Henzler 05 Apr 1975 Germany
Info 44 Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R (997) Peter Dumbreck 13 Oct 1973 Great Britain
Info 44 Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R (997) Martin Ragginger 29 Mar 1988 Austria
Info 44 Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R (997) Sebastian Asch 04 Jun 1986 Germany
Info 69 Dörr Motorsport McLaren MP4-12C GT3 Rudi Adams   Germany
Info 69 Dörr Motorsport McLaren MP4-12C GT3 Arno Klasen 03 May 1967 Germany
Info 69 Dörr Motorsport McLaren MP4-12C GT3 Peter Kox 23 Feb 1964 Netherlands
Info 123 Schulze Motorsport Nissan GT-R GT3 Kazunori Yamauchi 05 Aug 1967 Japan
Info 123 Schulze Motorsport Nissan GT-R GT3 Michael Schulze   Germany
Info 123 Schulze Motorsport Nissan GT-R GT3 Tobias Schulze 12 Dec 1981 Germany
Info 123 Schulze Motorsport Nissan GT-R GT3 Michael Krumm 19 Mar 1970 Germany
Class : SP 8
Info 5 Aston Martin Racing Aston Martin V12 Vantage Oliver Mathai 05 Jan 1968 Germany
Info 5 Aston Martin Racing Aston Martin V12 Vantage Richard Meaden 04 Mar 1971 Great Britain
Info 5 Aston Martin Racing Aston Martin V12 Vantage Peter Cate   Great Britain
Info 5 Aston Martin Racing Aston Martin V12 Vantage Andreas Gülden 17 Nov 1978 Germany
Info 6 Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Mal Rose 15 Jun 1962 Australia
Info 6 Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Joachim Kern   Germany
Info 6 Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Egon Allgäuer   Austria
Info 6 Aston Martin Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Peter Leemhuis   Australia
Info 43 Adrenalin Motorsport BMW 135 GTS (E82) Andreas Winkler   Germany
Info 43 Adrenalin Motorsport BMW 135 GTS (E82) Frank Thomas   Germany
Info 43 Adrenalin Motorsport BMW 135 GTS (E82) Torsten Kratz   Germany
Info 43 Adrenalin Motorsport BMW 135 GTS (E82) Thomas Ahles   Germany
Info 72 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Kim Hauschild   Germany
Info 72 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Ric Shaw   Australia
Info 72 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Dieter Svepes   Austria
Info 72 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Tom Moran   Germany
Info 74 Dupré Engineering Audi RS5 GT Dupré Christoph Dupré   Germany
Info 74 Dupré Engineering Audi RS5 GT Dupré Claus Dupré   Germany
Info 74 Dupré Engineering Audi RS5 GT Dupré Gunther Ofenmacher   Germany
Info 76 GT Corse Ferrari 458 Alexander Mattschull   Germany
Info 76 GT Corse Ferrari 458 Maximilian Götz 04 Feb 1986 Germany
Info 76 GT Corse Ferrari 458 Christian Kohlhaas 27 Apr 1966 Germany
Info 76 GT Corse Ferrari 458 Patrik Kaiser   Liechtenstein
Info 78 Gazoo Racing Lexus LF-A Takayuki Kinoshita 05 May 1960 Japan
Info 78 Gazoo Racing Lexus LF-A Yoshinobu Katsumata   Japan
Info 79 Gazoo Racing Lexus LF-A Masahiko Kageyama 08 Aug 1963 Japan
Info 79 Gazoo Racing Lexus LF-A Hiroaki Ishiura 23 Apr 1981 Japan
Info 79 Gazoo Racing Lexus LF-A Kazuya Oshima 30 Apr 1987 Japan
Info 79 Gazoo Racing Lexus LF-A Akio Morizo Toyoda   Japan
Info 80 Schumann Motorsport Hyundai Genesis Coupe Jürgen Schumann   Germany
Info 80 Schumann Motorsport Hyundai Genesis Coupe Peter Schumann   Germany
Info 80 Schumann Motorsport Hyundai Genesis Coupe Alexander Köppen   Germany
Info 80 Schumann Motorsport Hyundai Genesis Coupe Brice Bosi 15 May 1986 Luxembourg
Info 81 Team Tobias Guttroff Chevrolet Corvette C6 Tobias Guttroff   Germany
Info 81 Team Tobias Guttroff Chevrolet Corvette C6 Joachim Kiesch   Germany
Info 81 Team Tobias Guttroff Chevrolet Corvette C6 Volker Strycek 13 Oct 1957 Germany
Info 81 Team Tobias Guttroff Chevrolet Corvette C6 Arno Klasen 03 May 1967 Germany
Class : SP 7
Info 12 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Georg Weiss 22 Jun 1959 Germany
Info 12 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Oliver Kainz   Germany
Info 12 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Michael Jacobs 26 Feb 1948 USA
Info 12 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Jochen Krumbach 01 Jan 1971 Germany
Info 18 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Marc Lieb 04 Jul 1980 Germany
Info 18 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Romain Dumas 14 Dec 1977 France
Info 18 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Lucas Luhr 22 Jul 1979 Germany
Info 18 Manthey Racing Porsche 911 GT3 RSR (997) Timo Bernhard 24 Feb 1981 Germany
Info 33 RDM Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Andreas Sczepansky   Germany
Info 33 RDM Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Steffen Schlichenmeier   Germany
Info 33 RDM Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Peter König   Germany
Info 33 RDM Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Kurt Ecke   Germany
Info 36 Kremer Racing Porsche 911 GT3 KR (997) Wolfgang Kaufmann 24 Jan 1965 Germany
Info 36 Kremer Racing Porsche 911 GT3 KR (997) Dieter Schornstein   Germany
Info 36 Kremer Racing Porsche 911 GT3 KR (997) Peter Posavac   Germany
Info 36 Kremer Racing Porsche 911 GT3 KR (997) Jürgen Alzen 26 Nov 1962 Germany
Info 38 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Patrick Henry   France
Info 38 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Jean-Luc Deblangey   France
Info 38 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Franck Bulté   France
Info 38 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Pascal Bour   France
Info 75 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Eberhard Baunach   Germany
Info 75 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Ulf Karlsson 17 Jul 1957 Sweden
Info 75 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Edgar Salewsky   Germany
Info 75 Kremer Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Martin Kalandrik   Germany
Info 39 Moore International Motorsport Porsche 911 GT3 Cup (997) Willie Moore   Great Britain
Info 39 Moore International Motorsport Porsche 911 GT3 Cup (997) Bill Cameron   Great Britain
Info 39 Moore International Motorsport Porsche 911 GT3 Cup (997) Peter Bonk   Germany
Info 42 Motorsport Services Porsche 911 GT3 Cup (997) Malcolm Niall   Australia
Info 42 Motorsport Services Porsche 911 GT3 Cup (997) Mark Pilatti   Australia
Info 42 Motorsport Services Porsche 911 GT3 Cup (997) Brett Niall   Australia
Info 42 Motorsport Services Porsche 911 GT3 Cup (997) Clint Harvey   Australia
Info 46 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Andreas Ziegler   Germany
Info 46 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Don Stephano   Germany
Info 46 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Ilya Melnikov   Russia
Info 46 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Michael Heimrich   Germany
Info 47 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Peter Schmidt   Germany
Info 47 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Johannes Siegler   Germany
Info 47 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Christopher Zöchling 26 Feb 1988 Austria
Info 47 Team Andreas Ziegler Porsche 911 GT3 Cup (997) Klaus Koch   Germany
Info 48 Roadrunner Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Fabrice Reicher   France
Info 48 Roadrunner Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Patrick Ancelet   France
Info 48 Roadrunner Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Daniel Dupont   France
Info 48 Roadrunner Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Alain Giavedoni   France
Info 51 Rheydter Club Porsche 911 GT3 R (997) Sergio Negroni 12 Aug 1974 Italy
Info 51 Rheydter Club Porsche 911 GT3 R (997) Alessandro Cremascoli   Italy
Info 51 Rheydter Club Porsche 911 GT3 R (997) Massimo Colnago   Italy
Info 51 Rheydter Club Porsche 911 GT3 R (997) Andrea Sapino   Italy
Info 52 Team Johannes Kirchhoff Porsche 911 GT3 Cup (997) Johannes Kirchhoff   Germany
Info 52 Team Johannes Kirchhoff Porsche 911 GT3 Cup (997) Gustav Edelhoff   Germany
Info 52 Team Johannes Kirchhoff Porsche 911 GT3 Cup (997) Elmar Grimm 10 Sep 1956 Germany
Info 52 Team Johannes Kirchhoff Porsche 911 GT3 Cup (997) Wolfgang Kemper   Germany
Info 53 Team Destree / Jodexnis Porsche 911 GT3 Cup (997) Wolfgang Destree   Germany
Info 53 Team Destree / Jodexnis Porsche 911 GT3 Cup (997) Kersten Jodexnis 29 Dec 1956 Germany
Info 53 Team Destree / Jodexnis Porsche 911 GT3 Cup (997) Norbert Pauels   Germany
Info 53 Team Destree / Jodexnis Porsche 911 GT3 Cup (997) Edgar Althoff   Germany
Info 54 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) Willi Friedrichs   Germany
Info 54 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) Burkard Kaiser   Germany
Info 54 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) Christian von Rieff   Germany
Info 54 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) Christan Raubach   Switzerland
Info 55 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) David Jahn 16 Nov 1990 Germany
Info 55 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) Steve Jans   Luxembourg
Info 55 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) Hannes Plesse 10 Aug 1983 Germany
Info 55 Team Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup (997) Maik Rosenberg   Germany
Info 77 raceunion Teichmann Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Jos Menten 22 May 1981 Netherlands
Info 77 raceunion Teichmann Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Stefan Landmann 09 Sep 1986 Austria
Info 77 raceunion Teichmann Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Stefan van Campenhoudt 29 Nov 1969 Belgium
Info 77 raceunion Teichmann Racing Porsche 911 GT3 Cup (997) Rodney Forbes 18 Sep 1967 Australia
Info 88 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 Cup (997-2010) Christian Menzel 22 Jun 1971 Germany
Info 88 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 Cup (997-2010) Mario Farnbacher 14 May 1992 Germany
Info 88 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 Cup (997-2010) Dominik Brinkmann   Germany
Info 88 Haribo Racing Team Porsche 911 GT3 Cup (997-2010) Jeffrey Schmidt   Switzerland
Info 103 Team Heinz Schmersal Porsche 911 GT3 Cup (997) Heinz Schmersal   Germany
Info 103 Team Heinz Schmersal Porsche 911 GT3 Cup (997) Manuel Metzger   Switzerland
Info 103 Team Heinz Schmersal Porsche 911 GT3 Cup (997) Sebastian Kemper   Austria
Info 103 Team Heinz Schmersal Porsche 911 GT3 Cup (997) ? Tiger   Germany
Info 370 Nissan Center Europe Nissan 370 Z Wolfgang Drabiniok   Germany
Info 370 Nissan Center Europe Nissan 370 Z Frank Hufstadt   Germany
Info 370 Nissan Center Europe Nissan 370 Z David Franzen   Germany
Class : SP 6
Info 82 Manheller Racing Team BMW M3 (E46) Uwe Krumscheid   Germany
Info 82 Manheller Racing Team BMW M3 (E46) David Quinlan 31 Mar 1963 USA
Info 82 Manheller Racing Team BMW M3 (E46) Stefan Manheller   Germany
Info 82 Manheller Racing Team BMW M3 (E46) Armin Holz   Germany
Info 83 Team RPR Group Porsche Cayman S (987) Bugs Bunny   Germany
Info 83 Team RPR Group Porsche Cayman S (987) Einar Thorsen   Netherlands
Info 83 Team RPR Group Porsche Cayman S (987) Meyrick Cox   Great Britain
Info 83 Team RPR Group Porsche Cayman S (987) Oleg Kvitka   Russia
Info 84 Obermeier Racing BMW M3 (E46) Friedrich Obermeier   Switzerland
Info 84 Obermeier Racing BMW M3 (E46) Ben Lake   Germany
Info 84 Obermeier Racing BMW M3 (E46) Hans-Jürgen Wimbauer   Germany
Info 84 Obermeier Racing BMW M3 (E46) Stefan Ladner   Germany
Info 85 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Michael Kroll   Switzerland
Info 85 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Chantal Kroll   Switzerland
Info 85 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Roland Eggimann   Switzerland
Info 85 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Bruno Widmer   Switzerland
Info 86 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Martin Kroll   Switzerland
Info 86 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Chantal Kroll   Switzerland
Info 86 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Michael Kroll   Switzerland
Info 86 Hofor Racing BMW M3 CSL (E46) Richard Feller   Switzerland
Info 87 MSC Rhön BMW M3 (E46) Michael Hess   Germany
Info 87 MSC Rhön BMW M3 (E46) Kurt Thiel   Switzerland
Info 87 MSC Rhön BMW M3 (E46) Thorsten Krey   Germany
Info 87 MSC Rhön BMW M3 (E46) Hubert Nacken   Germany
Info 89 Dörr Motorsport BMW Z4 Coupe (E86) Stefan Aust   Germany
Info 89 Dörr Motorsport BMW Z4 Coupe (E86) Frank Weishar   Germany
Info 89 Dörr Motorsport BMW Z4 Coupe (E86) Andreas Weishaupt   Germany
Info 89 Dörr Motorsport BMW Z4 Coupe (E86) Rob Thomson 09 Jun 1968 Australia
Info 91 Team Eric van de Vyver BMW Z4 Coupe (E86) Eric van de Vyver 11 May 1954 France
Info 91 Team Eric van de Vyver BMW Z4 Coupe (E86) Guillaume van de Vyver   France
Info 91 Team Eric van de Vyver BMW Z4 Coupe (E86) Dominique Nury   France
Info 91 Team Eric van de Vyver BMW Z4 Coupe (E86) Philippe Burel   France
Info 94 Team Teofilo Masera BMW M3 (E46) Diego Romanini 30 Dec 1978 Italy
Info 94 Team Teofilo Masera BMW M3 (E46) Lorenzo Rocco   Switzerland
Info 94 Team Teofilo Masera BMW M3 (E46) Gianvito Rossi   Italy
Info 94 Team Teofilo Masera BMW M3 (E46) Teofilo Masera   Great Britain
Info 95 Team Smith/Sharpe/White BMW M3 (E46) Adam Sharpe 12 Sep 1984 Great Britain
Info 95 Team Smith/Sharpe/White BMW M3 (E46) Rob Smith   Great Britain
Info 95 Team Smith/Sharpe/White BMW M3 (E46) Colin White   Great Britain
Class : E1-XP2
Info 100 Aston Martin Racing Aston Martin Rapide S Hybrid Ulrich Bez   Germany
Info 100 Aston Martin Racing Aston Martin Rapide S Hybrid Wolfgang Schuhbauer   Germany
Info 100 Aston Martin Racing Aston Martin Rapide S Hybrid Matthew Marsh 24 Sep 1968 Great Britain
Info 100 Aston Martin Racing Aston Martin Rapide S Hybrid Shinichi Katsura   Japan
Class : SP 10 GT4
Info 56 Viebahn Rennsport Porsche 911 GT3 Cup (997) Michael Rebhan   Germany
Info 56 Viebahn Rennsport Porsche 911 GT3 Cup (997) Jörg Viebahn 21 Jul 1964 Germany
Info 56 Viebahn Rennsport Porsche 911 GT3 Cup (997) Ivan Jacoma 21 Nov 1972 Switzerland
Info 56 Viebahn Rennsport Porsche 911 GT3 Cup (997) Helmut Weber   Germany
Info 57 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Andreas Möntmann   Germany
Info 57 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Adam Christodoulou 11 Jun 1989 Great Britain
Info 57 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Jens Moetefindt 11 Sep 1975 Germany
Info 57 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Kiki Sak Nana   Thailand
Info 58 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Emin Akata   Germany
Info 58 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Jochen Übler   Germany
Info 58 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Alexander Mies   Germany
Info 58 Bonk Motorsport BMW M3 GT4 (E92) Wolf Silvester 31 Dec 1957 Germany
Info 60 Mathol Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Wolfgang Weber   Germany
Info 60 Mathol Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Norbert Bermes   Germany
Info 60 Mathol Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Rickard Nilsson   Germany
Info 60 Mathol Racing Aston Martin V8 Vantage N24 Marcel Belke   Germany
Info 61 Team Bratke Aston Martin V8 Vantage N24 Oliver Louisoder   Germany
Info 61 Team Bratke Aston Martin V8 Vantage N24 Uwe Legermann   Germany
Info 61 Team Bratke Aston Martin V8 Vantage N24 Scott Preacher   Germany
Info 61 Team Bratke Aston Martin V8 Vantage N24 Thomas Heinrich   Germany
Info 62 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Stefan Kenntemich   Germany
Info 62 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Oliver Muytjens 14 Apr 1981 Belgium
Info 62 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Donald Molenaar 28 May 1971 Netherlands
Info 62 Rheydter Club Aston Martin V8 Vantage N24 Michael Pflüger   Switzerland
Info 64 Cor Euser Racing Lotus Evora GT4 Cor Euser 25 Apr 1957 Netherlands
Info 64 Cor Euser Racing Lotus Evora GT4 Vic Rice 29 Mar 1951 USA
Info 64 Cor Euser Racing Lotus Evora GT4 Shane Lewis 08 Aug 1965 USA
Info 64 Cor Euser Racing Lotus Evora GT4 Hal Prewitt 01 Oct 1954 USA
Info 65 Nova Race Ginetta G50 GT4 Michael Simpson 13 Sep 1983 Great Britain
Info 65 Nova Race Ginetta G50 GT4 Matteo Cressoni 28 Oct 1984 Italy
Info 65 Nova Race Ginetta G50 GT4 Henry Fletcher   Great Britain
Info 65 Nova Race Ginetta G50 GT4 Luis Scarpaccio   Italy
Info 66 Nova Race Ginetta G50 GT4 Tiziano Frazza   Italy
Info 66 Nova Race Ginetta G50 GT4 Mark Speakerwas   Italy
Info 66 Nova Race Ginetta G50 GT4 Tiziano Cappelletti   Italy
Info 66 Nova Race Ginetta G50 GT4 Roberto Nale   Italy
Class : AT
Info 73 Team Titus Dittmann Chrysler Viper LPG Titus Dittmann   Germany
Info 73 Team Titus Dittmann Chrysler Viper LPG Alexander Berstein   Germany
Info 73 Team Titus Dittmann Chrysler Viper LPG Achim Herrmann   Germany
Info 73 Team Titus Dittmann Chrysler Viper LPG Alexander Herrmann   Germany
Info 160 Tuning Akademie Audi A4 3.0 TDI quattro (B7) Thomas Hanisch   Germany
Info 160 Tuning Akademie Audi A4 3.0 TDI quattro (B7) Bastian Goercke   Germany
Info 160 Tuning Akademie Audi A4 3.0 TDI quattro (B7) Stefan Gies   Germany
Info 161 Four Motors Volkswagen Scirocco 2.0 TDI Michael (Smudo) Schmidt 06 Mar 1968 Germany
Info 161 Four Motors Volkswagen Scirocco 2.0 TDI Thomas von Löwis auf Menar 03 Dec 1947 Germany
Info 161 Four Motors Volkswagen Scirocco 2.0 TDI Tim Schrick 20 Jan 1976 Germany
Info 161 Four Motors Volkswagen Scirocco 2.0 TDI Daniel Schellhaas   Germany
Info 162 Team Ralph Caba Ford Focus LPG Ralph Caba   Germany
Info 162 Team Ralph Caba Ford Focus LPG Volker Lange   Germany
Info 162 Team Ralph Caba Ford Focus LPG Oliver Sprungmann   Germany
Info 162 Team Ralph Caba Ford Focus LPG Ernst Sinowzik   Germany

Results: 24h Nürburgring Nordschleife - 2013

Class SP 9 GT3  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Team Phoenix              
1 | M.Rockenfeller / M.Fässler / F.Stippler / M.WinkelhockInfo 5314444424555
Team Black Falcon              
10 | H.Proczyk / A.Lebed / A.Simonsen / D.RostekInfo 9746857575757575548466058
Frikadelli Racing Team              
11 | K.Abbelen / S.Schmitz / P.Huisman / P.PiletInfo 1362925252525252621202016
Schulze Motorsport              
123 | M.Krumm / K.Yamauchi / M.Schulze / T.SchulzeInfo 26737879797979797877747361
Rowe Racing              
125 | M.Bullitt / M.Zehe / R.Renger / M.HartungInfo 32322532232323234040342724
Audi Race Experience              
14 | R.Saurenmann / M.Werner / C.Bollrath / P.EhretInfo 24333126262626262320233025
15 | A.Yoong / R.Frey / M.Werner / D.BastienInfo 29143524242424242422222118
Twin Busch Motorsport              
16 | M.Lauck / M.Busch / D.BuschInfo 2720196767676767717375RR
Farnbacher Racing              
17 | P.Frommenwiler / L.Keen / C.Nielsen / T.PivodaInfo 281924171717171716446165R
Schubert Motorsport              
19 | U.Alzen / D.Müller / A.Farfus / C.HürtgenInfo 157776787878787880RRRR
Prosperia C.Abt Racing              
2 | T.Mutsch / C.Mamerow / M.Basseng / R.RastInfo 35145333333333335265062R
Schubert Motorsport              
20 | M.Tomczyk / D.Adorf / C.Hürtgen / J.KlingmannInfo 8311715151515151110876
Rowe Racing              
21 | K.Heyer / M.Hartung / R.Rehfeld / C.HohenadelInfo 211716141414141444667174R
22 | N.Bastian / K.Graf / T.Jäger / J.SeyffarthInfo 1247101010101095343
23 | T.Jäger / L.Arnold / A.Roloff / J.SeyffarthInfo 1416139999941124
Walkenhorst Motorsport              
24 | W.Silvester / H.Walkenhorst / R.Överhaus / M.PartlInfo 36282118181818182219191917
Marc VDS Racing Team              
25 | R.Göransson / M.Martin / A.Piccini / Y.BuurmanInfo 71195555512432
26 | B.Leinders / H.Moser / M.Palttala / R.GöranssonInfo 1158333333597072R
GDL Racing              
27 | M.Mapelli / D.Paletto / R.Feccio / P.StubberInfo 34243235353535353635363629
Manthey Racing              
28 | H.Schlotter / O.Klohs / J.Richter / M.SchelpInfo 38373064646464646358484238
WRT              
29 | C.Haase / L.Vanthoor / E.Sandström / C.MiesInfo 10156777777396469R
Team Phoenix              
3 | R.Rusinov / F.Biela / C.Jöns / L.LudwigInfo 1813121111111111148999
Timbuli Racing              
35 | M.Seefried / M.Hennerici / C.Brück / J.van LagenInfo nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns
Team Phoenix              
4 | J.Stuck / M.Ammermüller / F.Stippler / F.StuckInfo 1121212121212121211108
Manthey Racing              
40 | R.Renauer / M.Illbruck / K.Bachler / M.ChristensenInfo 252715161616161618181813R
Falken Motorsports              
44 | S.Asch / W.Henzler / P.Dumbreck / M.RaggingerInfo 2210148888810671620
Timbuli Racing              
45 | M.Hennerici / M.Seefried / N.Siedler / P.KafferInfo 167757575757575767879RR
Manthey Racing              
50 | R.Lietz / M.Holzer / N.Tandy / J.BergmeisterInfo 4946666689171211
Team Black Falcon              
63 | K.Al Qubaisi / V.Mehta / D.Keilwitz / C.BrackeInfo 17343430303030303024212319
Dörr Motorsport              
69 | P.Kox / R.Adams / A.KlasenInfo 39RRRRRRRRRRRR
Aston Martin Racing              
7 | D.Turner / S.Mücke / A.Simonsen / P.LamyInfo 22511111131110810
Haribo Racing Team              
8 | H.Riegel / R.Westbrook / E.Collard / M.StursbergInfo 20181023232323231915141512
Team Black Falcon              
9 | N.Thiim / B.Schneider / J.Bleekemolen / S.EdwardsInfo 6811131313131353211
Class SP 8  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Adrenalin Motorsport              
43 | T.Kratz / A.Winkler / F.Thomas / T.AhlesInfo 63564846464646465362554943
Aston Martin Racing              
5 | O.Mathai / R.Meaden / P.Cate / A.GüldenInfo 55446174747474747470665649
6 | P.Leemhuis / M.Rose / J.Kern / E.AllgäuerInfo 62555058585858586257545042
Rheydter Club              
72 | T.Moran / K.Hauschild / R.Shaw / D.SvepesInfo 5148466868686868727576RR
Dupré Engineering              
74 | G.Ofenmacher / C.Dupré / C.DupréInfo 735952454545454547416067R
GT Corse              
76 | P.Kaiser / A.Mattschull / M.Götz / C.KohlhaasInfo 312627282828282828285966R
Gazoo Racing              
78 | Y.Katsumata / T.KinoshitaInfo 5680798080808080798080Rnc
79 | A.Toyoda / Mas.Kageyama / H.Ishiura / K.OshimaInfo 30524138383838383733333331
Schumann Motorsport              
80 | B.Bosi / J.Schumann / P.Schumann / A.KöppenInfo 455471636363636364615764R
Team Tobias Guttroff              
81 | A.Klasen / T.Guttroff / J.Kiesch / V.StrycekInfo 42363929292929292723242221
Class SP 7  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Team Heinz Schmersal              
103 | M.Metzger / H.Schmersal / S.Kemper / ?.TigerInfo 82nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns
Manthey Racing              
12 | G.Weiss / O.Kainz / M.Jacobs / J.KrumbachInfo 23251821212121212014131413
18 | T.Bernhard / M.Lieb / R.Dumas / L.LuhrInfo 191232222267667
RDM Racing              
33 | K.Ecke / A.Sczepansky / S.Schlichenmeier / P.KönigInfo 47383644444444444236323127
Kremer Racing              
36 | J.Alzen / W.Kaufmann / D.Schornstein / P.PosavacInfo 33293337373737373943393730
Nissan Center Europe              
370 | D.Franzen / W.Drabiniok / F.HufstadtInfo 84757472727272726969686153
Kremer Racing              
38 | F.Bulté / P.Bour / J.Deblangey / P.HenryInfo 58605751515151515049423936
Moore International Motorsport              
39 | P.Bonk / W.Moore / B.CameronInfo 41352831313131312527252423
Motorsport Services              
42 | C.Harvey / M.Niall / M.Pilatti / B.NiallInfo 54585152525252525150444035
Team Andreas Ziegler              
46 | M.Heimrich / A.Ziegler / D.Stephano / I.MelnikovInfo 61413740404040404338383834
47 | K.Koch / P.Schmidt / J.Siegler / C.ZöchlingInfo 44302627272727272925262522
Roadrunner Racing              
48 | P.Ancelet / F.Reicher / D.Dupont / A.GiavedoniInfo 68655953535353535467655550
Rheydter Club              
51 | A.Sapino / S.Negroni / A.Cremascoli / M.ColnagoInfo 835754494949494948454153R
Team Johannes Kirchhoff              
52 | W.Kemper / J.Kirchhoff / G.Edelhoff / E.GrimmInfo 437681818181818181RRRR
Team Destree / Jodexnis              
53 | N.Pauels / W.Destree / K.Jodexnis / E.AlthoffInfo 40394443434343433837353532
Team Black Falcon              
54 | C.Raubach / W.Friedrichs / B.Kaiser / C.von RieffInfo 49433836363636364134313226
55 | M.Rosenberg / D.Jahn / S.Jans / H.PlesseInfo 37232020202020201716151815
Kremer Racing              
75 | M.Kalandrik / E.Baunach / U.Karlsson / E.SalewskyInfo 85536762626262626056494541
raceunion Teichmann Racing              
77 | R.Forbes / J.Menten / S.Landmann / S.van CampenhoudtInfo ns222222222222222117161714
Haribo Racing Team              
88 | D.Brinkmann / C.Menzel / M.Farnbacher / J.SchmidtInfo 352123191919191915131211R
Class SP 6  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Manheller Racing Team              
82 | A.Holz / U.Krumscheid / D.Quinlan / S.ManhellerInfo 69827776767676767574737056
Team RPR Group              
83 | B.Bunny / E.Thorsen / M.Cox / O.KvitkaInfo 64615550505050504947404148
Obermeier Racing              
84 | B.Lake / F.Obermeier / H.Wimbauer / S.LadnerInfo 66676259595959595852474439
Hofor Racing              
85 | B.Widmer / M.Kroll / C.Kroll / R.EggimannInfo 75645655555555555754515144
86 | R.Feller / M.Kroll / C.Kroll / M.KrollInfo 77706360606060605960565246
MSC Rhön              
87 | H.Nacken / M.Hess / K.Thiel / T.KreyInfo 60464947474747474542374740
Dörr Motorsport              
89 | R.Thomson / S.Aust / F.Weishar / A.WeishauptInfo 48506054545454545251454337
Team Eric van de Vyver              
91 | P.Burel / E.van de Vyver / G.van de Vyver / D.NuryInfo 72666469696969696765635752
Team Teofilo Masera              
94 | L.Rocco / D.Romanini / G.Rossi / T.MaseraInfo 76RRRRRRRR797875nc
Team Smith/Sharpe/White              
95 | C.White / A.Sharpe / R.SmithInfo 52R838383838383RRRRR
Class E1-XP2  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Aston Martin Racing              
100 | U.Bez / W.Schuhbauer / M.Marsh / S.KatsuraInfo 67797371717171717068675951
Class SP 10 GT4  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Viebahn Rennsport              
56 | M.Rebhan / J.Viebahn / I.Jacoma / H.WeberInfo 464042424242424234323028R
Bonk Motorsport              
57 | K.Sak Nana / A.Möntmann / A.Christodoulou / J.MoetefindtInfo 50424041414141413230293428
58 | E.Akata / J.Übler / A.Mies / W.SilvesterInfo 594543343434343433312829dq
Mathol Racing              
60 | W.Weber / N.Bermes / R.Nilsson / M.BelkeInfo 748182828282828282RRRR
Team Bratke              
61 | T.Heinrich / O.Louisoder / U.Legermann / S.PreacherInfo 65635873737373737371696855
Rheydter Club              
62 | M.Pflüger / S.Kenntemich / O.Muytjens / D.MolenaarInfo 70625348484848484646434645
Cor Euser Racing              
64 | H.Prewitt / C.Euser / V.Rice / S.LewisInfo 57497266666666666563586360
Nova Race              
65 | L.Scarpaccio / M.Simpson / M.Cressoni / H.FletcherInfo 534747393939393931292726dq
66 | R.Nale / T.Frazza / M.Speakerwas / T.CappellettiInfo 7178807777777777777677RR
Class AT  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Tuning Akademie              
160 | S.Gies / T.Hanisch / B.GoerckeInfo 80696661616161616255534847
Four Motors              
161 | D.Schellhaas / Mic.Schmidt / T.von Löwis auf Menar / T.SchrickInfo 81686556565656565653525857
Team Ralph Caba              
162 | R.Caba / V.Lange / O.Sprungmann / E.SinowzikInfo 78716965656565656664625454
Team Titus Dittmann              
73 | A.Herrmann / T.Dittmann / A.Berstein / A.HerrmannInfo 79727070707070706872727159
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Class SP 9 GT3  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Team Phoenix              
1 | M.Rockenfeller / M.Fässler / F.Stippler / M.WinkelhockInfo 5313333324555
Team Black Falcon              
10 | H.Proczyk / A.Lebed / A.Simonsen / D.RostekInfo 9302826252525252624212221
Frikadelli Racing Team              
11 | K.Abbelen / S.Schmitz / P.Huisman / P.PiletInfo 1362120202020202016151512
Schulze Motorsport              
123 | M.Krumm / K.Yamauchi / M.Schulze / T.SchulzeInfo 24293131303030303029282722
Rowe Racing              
125 | M.Bullitt / M.Zehe / R.Renger / M.HartungInfo 28242023181818182422191817
Audi Race Experience              
14 | R.Saurenmann / M.Werner / C.Bollrath / P.EhretInfo 22252321212121211815181918
15 | A.Yoong / R.Frey / M.Werner / D.BastienInfo 27132619191919191917171614
Twin Busch Motorsport              
16 | M.Lauck / M.Busch / D.BuschInfo 2519172827272727282829RR
Farnbacher Racing              
17 | P.Frommenwiler / L.Keen / C.Nielsen / T.PivodaInfo 261819161616161614232424R
Schubert Motorsport              
19 | U.Alzen / D.Müller / A.Farfus / C.HürtgenInfo 153130302929292931RRRR
Prosperia C.Abt Racing              
2 | T.Mutsch / C.Mamerow / M.Basseng / R.RastInfo 32827242323232322192323R
Schubert Motorsport              
20 | M.Tomczyk / D.Adorf / C.Hürtgen / J.KlingmannInfo 823161414141414109766
Rowe Racing              
21 | K.Heyer / M.Hartung / R.Rehfeld / C.HohenadelInfo 201615131313131325272728R
22 | N.Bastian / K.Graf / T.Jäger / J.SeyffarthInfo 12469999985343
23 | T.Jäger / L.Arnold / A.Roloff / J.SeyffarthInfo 1415128888841124
Walkenhorst Motorsport              
24 | W.Silvester / H.Walkenhorst / R.Överhaus / M.PartlInfo 30221817171717171714141413
Marc VDS Racing Team              
25 | R.Göransson / M.Martin / A.Piccini / Y.BuurmanInfo 71184444412432
26 | B.Leinders / H.Moser / M.Palttala / R.GöranssonInfo 1157222223262626R
GDL Racing              
27 | M.Mapelli / D.Paletto / R.Feccio / P.StubberInfo 29202425242424242320202019
Manthey Racing              
28 | H.Schlotter / O.Klohs / J.Richter / M.SchelpInfo 31272227262626262725222120
WRT              
29 | C.Haase / L.Vanthoor / E.Sandström / C.MiesInfo 10145666666212525R
Team Phoenix              
3 | R.Rusinov / F.Biela / C.Jöns / L.LudwigInfo 1812111010101010137888
Timbuli Racing              
35 | M.Seefried / M.Hennerici / C.Brück / J.van LagenInfo nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns
Team Phoenix              
4 | J.Stuck / M.Ammermüller / F.Stippler / F.StuckInfo 112111111111111111097
Manthey Racing              
40 | R.Renauer / M.Illbruck / K.Bachler / M.ChristensenInfo 232114151515151515131311R
Falken Motorsports              
44 | S.Asch / W.Henzler / P.Dumbreck / M.RaggingerInfo 211013777779661316
Timbuli Racing              
45 | M.Hennerici / M.Seefried / N.Siedler / P.KafferInfo 167292928282828293030RR
Manthey Racing              
50 | R.Lietz / M.Holzer / N.Tandy / J.BergmeisterInfo 4935555578121010
Team Black Falcon              
63 | K.Al Qubaisi / V.Mehta / D.Keilwitz / C.BrackeInfo 17262522222222222118161715
Dörr Motorsport              
69 | P.Kox / R.Adams / A.KlasenInfo 32RRRRRRRRRRRR
Aston Martin Racing              
7 | D.Turner / S.Mücke / A.Simonsen / P.LamyInfo 224111111210979
Haribo Racing Team              
8 | H.Riegel / R.Westbrook / E.Collard / M.StursbergInfo 1917918181818181612111211
Team Black Falcon              
9 | N.Thiim / B.Schneider / J.Bleekemolen / S.EdwardsInfo 6810121212121253211
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Class SP 8  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Adrenalin Motorsport              
43 | T.Kratz / A.Winkler / F.Thomas / T.AhlesInfo 9855555557434
Aston Martin Racing              
5 | O.Mathai / R.Meaden / P.Cate / A.GüldenInfo 6389999998855
6 | P.Leemhuis / M.Rose / J.Kern / E.AllgäuerInfo 8766666665343
Rheydter Club              
72 | T.Moran / K.Hauschild / R.Shaw / D.SvepesInfo 54488888899RR
Dupré Engineering              
74 | G.Ofenmacher / C.Dupré / C.DupréInfo 1097444444478R
GT Corse              
76 | P.Kaiser / A.Mattschull / M.Götz / C.KohlhaasInfo 211111112267R
Gazoo Racing              
78 | Y.Katsumata / T.KinoshitaInfo 710101010101010101010Rnc
79 | A.Toyoda / Mas.Kageyama / H.Ishiura / K.OshimaInfo 1533333333222
Schumann Motorsport              
80 | B.Bosi / J.Schumann / P.Schumann / A.KöppenInfo 469777777656R
Team Tobias Guttroff              
81 | A.Klasen / T.Guttroff / J.Kiesch / V.StrycekInfo 3222222211111
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Class SP 7  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Team Heinz Schmersal              
103 | M.Metzger / H.Schmersal / S.Kemper / ?.TigerInfo 16nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns
Manthey Racing              
12 | G.Weiss / O.Kainz / M.Jacobs / J.KrumbachInfo 2524444443332
18 | T.Bernhard / M.Lieb / R.Dumas / L.LuhrInfo 1111111111111
RDM Racing              
33 | K.Ecke / A.Sczepansky / S.Schlichenmeier / P.KönigInfo 10991212121212119988
Kremer Racing              
36 | J.Alzen / W.Kaufmann / D.Schornstein / P.PosavacInfo 3689999991212119
Nissan Center Europe              
370 | D.Franzen / W.Drabiniok / F.HufstadtInfo 18181818181818181818181816
Kremer Racing              
38 | F.Bulté / P.Bour / J.Deblangey / P.HenryInfo 13161514141414141414141313
Moore International Motorsport              
39 | P.Bonk / W.Moore / B.CameronInfo 7877777767666
Motorsport Services              
42 | C.Harvey / M.Niall / M.Pilatti / B.NiallInfo 12151315151515151515151412
Team Andreas Ziegler              
46 | M.Heimrich / A.Ziegler / D.Stephano / I.MelnikovInfo 14111010101010101211111211
47 | K.Koch / P.Schmidt / J.Siegler / C.ZöchlingInfo 9766666676775
Roadrunner Racing              
48 | P.Ancelet / F.Reicher / D.Dupont / A.GiavedoniInfo 15171616161616161617171715
Rheydter Club              
51 | A.Sapino / S.Negroni / A.Cremascoli / M.ColnagoInfo 171414131313131313131316R
Team Johannes Kirchhoff              
52 | W.Kemper / J.Kirchhoff / G.Edelhoff / E.GrimmInfo 81919191919191919RRRR
Team Destree / Jodexnis              
53 | N.Pauels / W.Destree / K.Jodexnis / E.AlthoffInfo 610121111111111810101010
Team Black Falcon              
54 | C.Raubach / W.Friedrichs / B.Kaiser / C.von RieffInfo 11121188888108897
55 | M.Rosenberg / D.Jahn / S.Jans / H.PlesseInfo 5433333334454
Kremer Racing              
75 | M.Kalandrik / E.Baunach / U.Karlsson / E.SalewskyInfo 19131717171717171716161514
raceunion Teichmann Racing              
77 | R.Forbes / J.Menten / S.Landmann / S.van CampenhoudtInfo ns345555555543
Haribo Racing Team              
88 | D.Brinkmann / C.Menzel / M.Farnbacher / J.SchmidtInfo 425222222222R
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Class SP 6  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Manheller Racing Team              
82 | A.Holz / U.Krumscheid / D.Quinlan / S.ManhellerInfo 6888888888888
Team RPR Group              
83 | B.Bunny / E.Thorsen / M.Cox / O.KvitkaInfo 4322222222216
Obermeier Racing              
84 | B.Lake / F.Obermeier / H.Wimbauer / S.LadnerInfo 5655555554432
Hofor Racing              
85 | B.Widmer / M.Kroll / C.Kroll / R.EggimannInfo 8434444445554
86 | R.Feller / M.Kroll / C.Kroll / M.KrollInfo 10766666666665
MSC Rhön              
87 | H.Nacken / M.Hess / K.Thiel / T.KreyInfo 3111111111143
Dörr Motorsport              
89 | R.Thomson / S.Aust / F.Weishar / A.WeishauptInfo 1243333333321
Team Eric van de Vyver              
91 | P.Burel / E.van de Vyver / G.van de Vyver / D.NuryInfo 7577777777777
Team Teofilo Masera              
94 | L.Rocco / D.Romanini / G.Rossi / T.MaseraInfo 9RRRRRRRR999nc
Team Smith/Sharpe/White              
95 | C.White / A.Sharpe / R.SmithInfo 2R999999RRRRR
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Class E1-XP2  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Aston Martin Racing              
100 | U.Bez / W.Schuhbauer / M.Marsh / S.KatsuraInfo 1111111111111
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Class SP 10 GT4  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Viebahn Rennsport              
56 | M.Rebhan / J.Viebahn / I.Jacoma / H.WeberInfo 112444444442R
Bonk Motorsport              
57 | K.Sak Nana / A.Möntmann / A.Christodoulou / J.MoetefindtInfo 2213333322341
58 | E.Akata / J.Übler / A.Mies / W.SilvesterInfo 533111113323dq
Mathol Racing              
60 | W.Weber / N.Bermes / R.Nilsson / M.BelkeInfo 999999999RRRR
Team Bratke              
61 | T.Heinrich / O.Louisoder / U.Legermann / S.PreacherInfo 6767777777773
Rheydter Club              
62 | M.Pflüger / S.Kenntemich / O.Muytjens / D.MolenaarInfo 7655555555552
Cor Euser Racing              
64 | H.Prewitt / C.Euser / V.Rice / S.LewisInfo 4576666666664
Nova Race              
65 | L.Scarpaccio / M.Simpson / M.Cressoni / H.FletcherInfo 344222221111dq
66 | R.Nale / T.Frazza / M.Speakerwas / T.CappellettiInfo 88888888888RR
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Class AT  
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour
Tuning Akademie              
160 | S.Gies / T.Hanisch / B.GoerckeInfo 3222222222211
Four Motors              
161 | D.Schellhaas / Mic.Schmidt / T.von Löwis auf Menar / T.SchrickInfo 4111111111133
Team Ralph Caba              
162 | R.Caba / V.Lange / O.Sprungmann / E.SinowzikInfo 1333333333322
Team Titus Dittmann              
73 | A.Herrmann / T.Dittmann / A.Berstein / A.HerrmannInfo 2444444444444
Team
No. | Driver

Info
2 Hour 4 Hour 6 Hour 8 Hour 10 Hour 12 Hour 14 Hour 16 Hour 18 Hour 20 Hour 22 Hour 24 Hour

Complete results of Standings after 2 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 19 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 4 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 19 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 6 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 19 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 8 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 10 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 12 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 14 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 16 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 18 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 20 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 22 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (Interim result ongoing race)
Complete results of Standings after 24 Hour: Nürburgring (Nordschleife), 20 May 2013 (normal race)Photos and Videos: 24h Nürburgring Nordschleife - 2013

more photos in the galleries:

2012   |    overview of all seasons   |    2014