24h Nürburgring Nordschleife - 2012: Circuit info

24h Nürburgring Nordschleife - 2012 Typ 1 Info

previous season: 24h Nürburgring Nordschleife 2011 2011   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2013

Racing Calendar: 24h Nürburgring Nordschleife - 2012
  Date Nation Circuit Type Winner  
1 (Race 1) 19 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 2 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: J. Müller / D. Müller / U. Alzen / D. Adorf
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: A. Gülden / K. Panchryz / F. Schmickler / D. Kisters
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: W. Weber / N. Bermes / M. Belke / N. Verdonck
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / C. Wilking / T. Schrick
Results
1 (Race 2) 19 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 4 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: K. Heyer / B. Schneider / L. Arnold / A. Margaritis
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: W. Weber / N. Bermes / M. Belke / N. Verdonck
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / C. Wilking / T. Schrick
Results
1 (Race 3) 19 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 6 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: J. Müller / D. Müller / U. Alzen / D. Adorf
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: W. Weber / N. Bermes / M. Belke / N. Verdonck
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / C. Wilking / T. Schrick
Results
1 (Race 4) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 8 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: M. Fässler / C. Mies / R. Rast / F. Stippler
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: A. Gülden / K. Panchryz / F. Schmickler / D. Kisters
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: W. Weber / N. Bermes / M. Belke / N. Verdonck
AT: Mic. Schmidt / T. von Löwis auf Menar / C. Wilking / T. Schrick
Results
1 (Race 5) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 10 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: J. Müller / D. Müller / U. Alzen / D. Adorf
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: W. Weber / N. Bermes / M. Belke / N. Verdonck
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results
1 (Race 6) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 12 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: M. Fässler / C. Mies / R. Rast / F. Stippler
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: W. Weber / N. Bermes / M. Belke / N. Verdonck
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results
1 (Race 7) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 14 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: M. Fässler / C. Mies / R. Rast / F. Stippler
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: H. Walkenhorst / J. Moetefindt / A. Möntmann / R. Överhaus
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results
1 (Race 8) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 16 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: K. Graf / T. Jäger / A. Roloff / J. Seyffarth
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: D. Flack / W. Silvester / E. Akata / M. Merten
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results
1 (Race 9) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 18 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: K. Graf / T. Jäger / A. Roloff / J. Seyffarth
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: D. Flack / W. Silvester / E. Akata / M. Merten
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results
1 (Race 10) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 20 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: M. Basseng / C. Haase / M. Winkelhock / F. Stippler
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: D. Flack / W. Silvester / E. Akata / M. Merten
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results
1 (Race 11) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) Interim result ongoing race
(Standings after 22 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: M. Basseng / C. Haase / M. Winkelhock / F. Stippler
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: D. Flack / W. Silvester / E. Akata / M. Merten
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results
1 (Race 12) 20 May 2012 Germany Nürburgring (Nordschleife) normal race
(Standings after 24 Hour)
E1-XP: F. Giovanardi / N. Larini / M. Lauck
SP 9 GT3: M. Basseng / C. Haase / M. Winkelhock / F. Stippler
SP 8: T. Kinoshita / A. Iida / J. Wakisaka
SP 7: W. Kaufmann / A. Heger / D. Schornstein / M. Küke
SP 6: R. Scheibner / S. Aust / R. Dörr / F. Weishar
SP 10 GT4: D. Flack / W. Silvester / E. Akata / M. Merten
AT: T. Hanisch / B. Goercke
Results

previous season: 24h Nürburgring Nordschleife 2011 2011   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2013