24h LeMans - 2009: Circuit info

24h LeMans - 2009 Typ 1 Info

previous season: 24 Stunden von LeMans 2008 2008   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2010

Racing Calendar: 24h LeMans - 2009
  Date Nation Circuit Type Winner  
1 (Race 1) 13 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 2 Hour)
P1: F. Montagny / S. Sarrazin / S. Bourdais
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: A. Simonsen / D. Farnbacher / C. Montanari
Results
1 (Race 2) 13 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 4 Hour)
P1: F. Montagny / S. Sarrazin / S. Bourdais
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: P. Long / P. Pilet / R. Narac
Results
1 (Race 3) 13 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 6 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: S. Ara / K. Kunimoto / S. Maassen
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 4) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 8 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 5) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 10 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 6) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 12 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 7) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 14 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 8) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 16 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 9) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 18 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 10) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 20 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: O. Gavin / O. Beretta / M. Fässler
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 11) 14 Jun 2009 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 22 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results
1 (Race 12) 14 Jun 2009 France Le Mans normal race
(Standings after 24 Hour)
P1: M. Gene / A. Wurz / D. Brabham
P2: C. Elgaard / K. Poulsen / E. Collard
GT1: J. Magnussen / J. O'Connell / An. Garcia
GT2: J. Melo / M. Salo / P. Kaffer
Results

previous season: 24 Stunden von LeMans 2008 2008   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2010