Barber Dodge Pro Series - Season 2003: Points distribution

Barber Dodge Pro Series - Season 2003 Typ 1 Info

previous season: Barber Dodge Pro Serie 2002 2002   |    overview of all seasons overview of all seasons

Points distribution: Barber Dodge Pro Series - Season 2003

Team
No. | Driver
Info
Skip Barber Racing           
6 | L.MaiaInfo 18812011602001322122118120221117
11 | C.BakerInfo 2600060120300-
-
-
-
030200
12 | S.KashimaInfo 101000000-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 | D.WieringaInfo 10-
-
-
-
03-
-
-
-
07-
-
-
-
-
-
-
-
15 | M.RojasInfo 128014014014116020902007010120
16 | A.BessetteInfo 390003010-
-
-
-
000120001400
17 | B.FreudenbergInfo 26-
-
-
-
-
-
-
-
05-
-
-
-
-
-
011010
18 | R.MontinolaInfo 200000-
-
050604-
-
05-
-
-
-
19 | D.Di LeoInfo 118017010091200120160301201602
20 | M.FrancInfo 00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 | R.IsraInfo 00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 | B.MacDonaldInfo 1-
-
-
-
-
-
01-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 | A.SperaficoInfo 909-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 | W.ImrieInfo 24-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01009-
-
05
24 | Bu.FrisselleInfo 7601001011000100100110110903
25 | A.MissnerInfo 404-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 | N.PhilippeInfo 66060110100090100014012012
27 | J.BeaulieuInfo 61005-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 | Co.FlemingInfo 83000120609014060160105014
30 | R.AtapattuInfo 00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 | A.UnserInfo 38050002010080002060401
33 | G.QuirogaInfo 7508080807011014040100104
34 | M.RichardsonInfo 19030000-
-
-
-
-
-
0802-
-
06
38 | J.PolarInfo 2-
-
02-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39 | R.MillenInfo 21-
-
-
-
-
-
040405-
-
-
-
0800
40 | B.RisserInfo 00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45 | G.CosmoInfo 707-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47 | D.Martinez LeonInfo 103-
-
12107014016012114190700
49 | L.PelayoInfo 4600070001107011060400-
-
50 | B.JohnsonInfo 2-
-
-
-
-
-
02-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 | S.WelkInfo -
-
-
-
00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 | H.MaherInfo 0000-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63 | C.DuersonInfo 202-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67 | S.PoirierInfo 700120904080108010160308
71 | T.HessertInfo -
-
-
-
00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82 | S.DuranInfo 17-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0006011
88 | G.LongInfo 12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0309-
-
-
-
-
-
94 | D.SchraenenInfo 7-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07
95 | V.GonzalezInfo 17000011600-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96 | C.GreenInfo 46011040606030205-
-
-
-
09
Team
No. | Driver
Info