IMSA Formula Atlantic Championship - Season 2009: Points distribution

IMSA Formula Atlantic Championship - Season 2009 Typ 1 Info

previous season: Formel Atlantic Meisterschaft 2008 2008   |    overview of all seasons overview of all seasons

Points distribution: IMSA Formula Atlantic Championship - Season 2009

Class A  
Team
No. | Driver
Info
Newman Wachs Racing             
1 | M.NiemeläInfo 980005012012-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 | J.SummertonInfo 182-
-
-
-
-
-
-
-
01201700120014120120016
36 | J.EdwardsInfo 1820200160110801712012000016017014120
Jensen Motorsport             
1 | M.NiemeläInfo 98-
-
-
-
-
-
-
-
050408012010010010010
2 | Mat.LeeInfo 605-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 | J.WinslowInfo 72-
-
06-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 | D.GarzaInfo 8-
-
-
-
0404-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 | M.NacolInfo 1103040101020000-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 | B.MertinsInfo 8-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08
13/3/2 | E.JensenInfo 16-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04-
-
0705-
-
-
-
Condor Motorsports             
6 | B.GarciaInfo 880800014010014080100140307-
-
-
-
6 | F.VervischInfo 131-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
015
7 | M.LefevreInfo 58000703030605060704060605
Conquest Racing             
12 | J.WinslowInfo 7207-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 | Mat.LeeInfo 6-
-
-
-
-
-
-
-
01-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 | H.SchlegelmilchInfo 12012-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Genoa Racing             
17/18 | F.VervischInfo 13101601407015080120120100001408-
-
18 | T.KasemetsInfo 103-
-
010-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 | R.WickensInfo 12-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
012-
-
-
-
18 | G.MansellInfo 4-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04-
-
18/19 | J.WinslowInfo 72-
-
-
-
05050706050907-
-
08-
-
19 | J.SummertonInfo 18211408120016-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mathiasen Motorsports             
26 | J.BomaritoInfo 1901-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Polestar Motor Racing             
35 | T.KasemetsInfo 10307-
-
0807010010014000120805012
66 | R.ZoberInfo 7-
-
-
-
020203-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paladin Motorsports             
45 | J.WinslowInfo 72-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07
US RaceTronics             
77 | F.MunizInfo 620401306060407080608-
-
-
-
-
-
77 | J.BomaritoInfo 19-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01206
78 | S.de SilvestroInfo 1760101200161201200140160161200401600
Class C2  
Team
No. | Driver
Info
Swan Racing             
29 | A.YelkinInfo 14014-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68 | C.LeeInfo 12012-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71 | M.MallinenInfo 93010120120120-
-
-
-
-
-
020-
-
-
-
-
-
-
-
75 | S.YelkinInfo 16016-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80 | H.PeterInfo 17-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116-
-
-
-
-
-
-
-
88 | M.SwanInfo 21120-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00-
-
-
-
-
-
-
-
Team
No. | Driver
Info