24h LeMans - 2004: Circuit info

24h LeMans - 2004 Typ 1 Info

overview of all seasons overview of all seasons   |    2005

Racing Calendar: 24h LeMans - 2004
  Date Nation Circuit Type Winner  
1 (Race 1) 12 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 2 Hour)
LMP1: J. Davies / J. Herbert / Gu. Smith
LMP2: A. Frei / J. Gounon / S. Hancock
GTS: O. Gavin / O. Beretta / J. Magnussen
GT: S. Maassen / J. Bergmeister / P. Long
Results
1 (Race 2) 12 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 4 Hour)
LMP1: J. Davies / J. Herbert / Gu. Smith
LMP2: A. Frei / J. Gounon / S. Hancock
GTS: O. Gavin / O. Beretta / J. Magnussen
GT: S. Maassen / J. Bergmeister / P. Long
Results
1 (Race 3) 12 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 6 Hour)
LMP1: J. Davies / J. Herbert / Gu. Smith
LMP2: G. Jeannette / G. Pickering / R. Derlot
GTS: O. Gavin / O. Beretta / J. Magnussen
GT: S. Maassen / J. Bergmeister / P. Long
Results
1 (Race 4) 12 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 8 Hour)
LMP1: J. Davies / J. Herbert / Gu. Smith
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: O. Gavin / O. Beretta / J. Magnussen
GT: S. Maassen / J. Bergmeister / P. Long
Results
1 (Race 5) 13 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 10 Hour)
LMP1: J. Davies / J. Herbert / Gu. Smith
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: T. Enge / P. Kox / A. Menu
GT: S. Maassen / J. Bergmeister / P. Long
Results
1 (Race 6) 13 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 12 Hour)
LMP1: J. Davies / J. Herbert / Gu. Smith
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: T. Enge / P. Kox / A. Menu
GT: R. Dumas / S. Ortelli / R. Kelleners
Results
1 (Race 7) 13 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 14 Hour)
LMP1: J. Davies / J. Herbert / Gu. Smith
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: T. Enge / P. Kox / A. Menu
GT: R. Dumas / S. Ortelli / R. Kelleners
Results
1 (Race 8) 13 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 16 Hour)
LMP1: S. Ara / R. Capello / T. Kristensen
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: T. Enge / P. Kox / A. Menu
GT: R. Dumas / S. Ortelli / R. Kelleners
Results
1 (Race 9) 13 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 18 Hour)
LMP1: S. Ara / R. Capello / T. Kristensen
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: T. Enge / P. Kox / A. Menu
GT: R. Dumas / S. Ortelli / R. Kelleners
Results
1 (Race 10) 13 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 20 Hour)
LMP1: S. Ara / R. Capello / T. Kristensen
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: T. Enge / P. Kox / A. Menu
GT: R. Dumas / S. Ortelli / R. Kelleners
Results
1 (Race 11) 13 Jun 2004 France Le Mans Interim result ongoing race
(Standings after 22 Hour)
LMP1: S. Ara / R. Capello / T. Kristensen
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: O. Gavin / O. Beretta / J. Magnussen
GT: S. Maassen / J. Bergmeister / P. Long
Results
1 (Race 12) 13 Jun 2004 France Le Mans normal race
(Standings after 24 Hour)
LMP1: S. Ara / R. Capello / T. Kristensen
LMP2: W. Binnie / C. Field / R. Sutherland
GTS: O. Gavin / O. Beretta / J. Magnussen
GT: S. Maassen / J. Bergmeister / P. Long
Results