Euro 3000 Series - 2003: Point standings

Euro 3000 Series - Season 2003 Typ 1 Info

previous season: Euro 3000 Meisterschaft 2002 2002   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2004

Point standings: Euro 3000 Series - Season 2003

Scoring System

Type Points
Position 1 10
Position 2 6
Position 3 4
Position 4 3
Position 5 2
Position 6 1

previous season: Euro 3000 Meisterschaft 2002 2002   |    overview of all seasons overview of all seasons   |    2004