Porsche Carrera Cup Japan - Season 2007

Porsche Carrera Cup Japan - Season 2007 Typ 3 Info

2006   |    overview of all seasons   |    2008

Top6 Driver Standings:

Entrylist: Porsche Carrera Cup Japan - Season 2007

Driver Date of Birth Nation  
Hiroshi Akisada   Japan 0 Race
Koji Aoyama   Japan 0 Race
Yoshiki Fujii   Japan 0 Race
Akira Hirakawa 04 Aug 1960 Japan 0 Race
Isao Ihashi 16 Feb 1967 Japan 0 Race
Yoshiaki Kaiho   Japan 0 Race
Ryuji Kumita (Dragon) 25 Jan 1967 Japan 0 Race
Keiro Miura   Japan 0 Race
Yoshiaki Nakayama   Japan 0 Race
Hitoshi Okubo   Japan 0 Race
Kazushige Saito 01 Oct 1964 Japan 0 Race
Sumio Sakurai   Japan 0 Race
Masatomo Shimizu   Japan 0 Race
Shinichi Takagi 06 May 1974 Japan 0 Race
Kazuyoshi Takamizawa 19 May 1958 Japan 0 Race
Shinji Takei   Japan 0 Race
Kazuyuki Tanaka   Japan 0 Race
Akihiro Tsuzuki 16 Oct 1977 Japan 0 Race
Yoshio Tsuzuki   Japan 0 Race
Yoji Yamada   Japan 0 Race
Motoyoshi Yoshida   Japan 0 Race

Point standings: Porsche Carrera Cup Japan - Season 2007

Drivers points

Pos Points Driver Nation
1 113 Shinichi Takagi Japan0 Race
2 98 Akihiro Tsuzuki Japan0 Race
3 81 Akira Hirakawa Japan0 Race
4 62 Shinji Takei Japan0 Race
5 57 Isao Ihashi Japan0 Race
6 54 Yoshiki Fujii Japan0 Race
7 51 Yoshio Tsuzuki Japan0 Race
8 46 Kazuyuki Tanaka Japan0 Race
9 39 Ryuji Kumita (Dragon) Japan0 Race
10 32 Koji Aoyama Japan0 Race
11 31 Yoji Yamada Japan0 Race
12 25 Keiro Miura Japan0 Race
13 23 Motoyoshi Yoshida Japan0 Race
14 21 Kazuyoshi Takamizawa Japan0 Race
15 20 Hiroshi Akisada Japan0 Race
16 16 Sumio Sakurai Japan0 Race
17 15 Hitoshi Okubo Japan0 Race
18 14 Yoshiaki Kaiho Japan0 Race
19 13 Yoshiaki Nakayama Japan0 Race
20 7 Kazushige Saito Japan0 Race
21 2 Masatomo Shimizu Japan0 Race

2006   |    overview of all seasons   |    2008